Za-bawni opieka nad najmłodszymi dziećmi

Za-bawni Sp. z o.o. non profit, który powstał w ramach projektu ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II, prowadzi w Gliniku Średnim żłobek, z myślą o radości dzieci oraz pomocy rodzicom, którzy chcą pogodzić pracę zawodową z opieką nad dzieckiem. Klub rozpoczyna przyjmowanie maluchów 7 stycznia 2019r.

KLUB MALUCHA, przeznaczony jest dla dzieci od 1 do 4 roku życia. Dzieci mają zapewnione bezpieczeństwo, oraz to, czego – jako dziecko – potrzebuje najbardziej: mnóstwo wspaniałej zabawy.

Placówka Za-bawni Sp. z o.o. non profit uzyskała wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych nr 05003. Wpis potwierdzony pozytywną opinią o spełnieniu wymagań sanitarno-lokalowych Wójta Gminy Frysztak, zatwierdzony decyzją Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie oraz decyzją Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzyżowie.

Celem działalności Za-bawni  jest troska o rozwój i potencjał każdego dziecka – podążanie za dzieckiem i jego potrzebami rozwojowymi.

Dla opiekunów przygotowane są zajęcia w ramach Klubu Rodzica. Klub jest miejscem regularnych spotkań rodziców oraz realizacji warsztatów edukacyjnych dla rodziców. Klub Rodzica jest również platformą komunikacji i budowania sieci współpracy pomiędzy rodzicami.

Aby dbać o wszystkich członków rodzin został założony także klub Seniora. Seniorzy rozwijają swoje zainteresowania i razem z ludźmi w podobnym wieku spędzają czas. Spotkania w klubie są dobrym sposobem na poznanie nowych i ciekawych ludzi. Twórcy chcą prowadzić również spotkania na które zapraszać będą dzieci z Klubu Malucha, rodziców z Klubu Rodzica oraz dziadków z Klubu Retro. Celem takich spotkań była by integracja pokoleń.

Zachęcamy do kontaktu:

Za-bawni Sp. z o.o.

Glinik Średni 21a
38-130 Frysztak
 +48 17 715 77 67
zabawni@zabawni.edu.pl

Facebook

Google

Trzymamy kciuki!