Noeza z Mielca – usługi szkoleniowe dla przedsiębiorców

Przedsiębiorstwo Społeczne NOEZA Sp. o.o. not for profit, które powstało w Mielcu, w ramach projektu „ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II”, specjalizuje się w usługach szkoleniowych dla firm oraz instytucji, dla klientów  z  terenu województwa podkarpackiego.

NOEZA Sp. z o.o. oferuje usługi szkoleniowe na terenie Podkarpacia:

 • w zakresie RODO
 • zakresie rozwoju potencjału pracowniczego
 • szkolenia kwalifikacyjne i kompetencyjne
 • w zakresie HR
 • z zakresu kompetencji miękkich
 • z zakresu coachingu
 • szkolenia i treningi z obszarów HR
 • kadr
 • płac
 • w zakresie zmian w prawie pracy
 • szkolenia dla menadżerów w zakresie przywództwa
 • badania jakości i efektywności pracy
 • przedsiębiorczości
 • zakładania działalności gospodarczej
 • prawa pracy
 • polityki magazynowej
 • obsługi programów komputerowych i kas fiskalnych

Kolejną ważną częścią oferty Noeza sp zoo są także:

 • rekrutacje pracowników prowadzone przez Spółkę
 • prowadzenie i koordynacja projektów UE
 • prowadzenie centrum szkoleniowo – egzaminacyjnego w Mielcu (VCC)

(VCC) Vocational Competence Certificate to system kształcenia i certyfikacji kwalifikacji zawodowych. Pozostaje w zgodzie z krajowymi i europejskimi standardami i wytycznymi w zakresie kształcenia zawodowego i potwierdzania kwalifikacji, w szczególności z Europejskimi Ramami Kwalifikacji, inicjatywą Unii Europejskiej „Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy” (zakładającą dostęp Europejczyków do kształcenia zawodowego przez całe życie) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.

Zachęcamy do kontaktu

NOEZA NON-PROFIT Sp. z o.o.
ul. Wiejska 31
(ul. Wojska Polskiego 3 Intech2)
39-300 Mielec

NIP 8172190321
REGON 381503639
KRS 0000751822

Sekretariat
email: biuro@noeza.pl
tel.: +48 17 227 62 12

www.noeza.pl

www.facebook.com/szkolenia.noeza