Zapraszamy na dwudniowy cykl szkoleń organizowany w ramach projektu ARTISTIC 09 lipca 2019r. oraz 11 lipca 2019r.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. serdecznie zaprasza na dwudniowe szkolenie organizowane w ramach projektu ARTISTIC, które odbędzie się w dniach 09 lipca 2019 r. oraz 11 lipca 2019 r. w Rzeszowie. Szkolenie jest bezpłatne i jest skierowane do lokalnych aktorów niematerialnego dziedzictwa kulturowego (NDK), w tym do indywidualnych twórców kultury, przedstawicieli podmiotów kulturalnych oraz osób i instytucji działających na rzecz podtrzymania, promocji i rozwoju niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

  

Dzień 1: 09 lipca 2019 r. od 8:00 – 16:45

Umiejętności komunikacyjne

Celem tej części szkolenia jest zwiększenie i poprawa umiejętności komunikacyjnych uczestników, aby pomóc im w kształtowaniu pożądanego i wiarygodnego wizerunku swojej działalności i projektów w zakresie niematerialnego dziedzictwa kulturowego (NDK) wśród grupy inwestorów, a także wśród lokalnych / regionalnych / krajowych interesariuszy, którzy mogą wesprzeć pomysły i / lub projekty NDK, aby pomóc sfinansować te przedsięwzięcia.

Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z mediami społecznościowymi, kontaktem z mediami (PR), wykorzystaniem Internetu, mailingu, zarządzania stronami internetowymi, organizacją wydarzeń, networkingiem, tworzeniem materiałów promocyjnych (PR) (tworzeniem treści/tekstów/informacji dla różnych typów dla różnych mediów, opracowywaniem artykułów i ogłoszeń prasowych, projektowaniem ulotek, plakatów, roll upów itp. od strony koncepcyjnej, rolą zdjęć w komunikacji z mediami).

Ochrona własności intelektualnej

Celem tej części szkolenia jest przybliżenie uczestnikom tematyki związanej z własnością intelektualną i przemysłową ze szczególnym uwzględnieniem tematyki znaków towarowych, wzorów przemysłowych, praw autorskich, prawa do firmy, ochrony własności intelektualnej w Internecie i naruszeń w tych obszarach tematycznych w zakresie niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Udział w tej części szkolenia przybliży uczestnikom jakie przysługują im prawa i jakie są możliwości ochrony własności intelektualnej w odniesieniu do ich działalności w obszarze kultury niematerialnej oraz jakie są konsekwencje wynikające z naruszenia tych praw.

 

Dzień 2: 11 lipca 2019 r. od 8:00 – 17:15

Metody finansowania 

Celem tej części szkolenia jest przybliżenie metod finansowania inicjatyw w zakresie NDK, w tym zasad pozyskiwania środków poprzez crowdfunding, wyjaśnienie aspektów prawnych (regulacji polskiego prawa dotyczących crowdfundingu, w tym kwestii podatkowych związanych z pozyskiwaniem finansowania, w tym społecznego) i pomoc w zaplanowaniu kampanii crowdfundingowej krok po kroku.

Tworzenie modeli biznesowych

Celem tej części szkolenia jest przybliżenie uczestnikom zasad projektowania i planowania przedsięwzięcia biznesowego opartego o planowaną inicjatywę, przedstawienie sposobów weryfikowania zasadności takich przedsięwzięć (w oparciu o narzędzie Business Model Canvas). Po szkoleniu uczestnik będzie znał podstawowe zasady projektowania przedsięwzięcia biznesowego oraz sposoby jego rozwijania w początkowych etapach przedsięwzięcia.

 

REJESTRACJA:
Aby zarejestrować się na szkolenie należy wypełnić i przesłać do dnia 05 lipca 2019 roku Formularz zgłoszeniowy

Miejsce szkolenia: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. , ul. Szopena 51, Rzeszów, sala 209 (1 piętro).

Rejestracja uczestników na wydarzenie jest otwarta. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o zgłaszanie maksymalnie 2 przedstawicieli jednej instytucji/organizacji – decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w szkoleniu jest możliwy wyłącznie dla osób, które wcześniej zgłosiły swój udział w tym dwudniowym wydarzeniu.

 

program-szkolenia-interreg.pdf (73 pobrania)