Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniu konsultacyjnym dot. koncepcji ekonomii społecznej i solidarnej w Polsce w nowej perspektywie finansowej Europejskiego Funduszu Społecznego 2021-2027.

Spotkanie odbędzie się 17 lipca 2019 r. o godz. 10.00 w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ul. Żurawia 4a, sala 200

Spotkanie organizowane jest dla podmiotów ekonomii społecznej – w szczególności przedsiębiorstw społecznych.

Formularz zgłoszeniowy, program spotkania, wnioski i rekomendowane rozwiązania znajdują się w linku 

Szczegółowe informacje i rejestracja: beata.kur@mrpips.gov.pl (22 461 61 38) oraz anna.moskwa@mrpips.gov.pl (22 461 61 36).

Przedsiębiorstwa społeczne oraz podmioty ekonomii społecznej, które są zainteresowane ekonomizacją, działalnością reintegracyjną lub świadczeniem usług społecznych użyteczności publicznej powinny być szczególnie zainteresowane uczestnictwem w tym spotkaniu na temat koncepcji ekonomii społecznej i solidarnej w Polsce w nowej perspektywie finansowej Europejskiego Funduszu Społecznego 2021-2027.

link do ogłoszenia:

http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/EFS,2021-2027,4143.html

Zachęcamy do udziału w spotkaniu fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie oraz spółki

Zgłoszenia do 12 lipca br. – z podaniem osoby zgłaszającej się do udziału oraz wskazania reprezentowanego podmiotu.

Liczba miejsc ograniczona