Dlaczego warto wziąć udział w naszym projekcie i na co możesz liczyć przystępując do niego?

Do kogo skierowany jest projekt „Rowes – wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie I”?

  • osób fizycznych
  • podmiotów ekonomii społecznej
  • przedsiębiorstw społecznych
  • instytucji rynku pracy i integracji społecznej
  • jednostek samorządu terytorialnego

Co oferujemy?

  • doradztwo specjalistyczne (księgowo-podatkowe, marketingowe, osobowe, prawne)
  • wsparcie w zakładaniu nowego podmiotu jak również ekonomizacji organizacji pozarządowych, polegającej na wprowadzeniu działalności gospodarczej lub odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
  • wsparcie finansowe na utworzenie miejsc pracy w nowopowstałych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych (maksymalna kwota wsparcia finansowego na jedno przedsiębiorstwo społeczne wynosi 210 200,00 pln)
  • wsparcie pomostowe max do 12 miesięcy
  • pomoc w pozyskaniu środków finansowych na rozwój

Ponadto oferujemy indywidualne oraz grupowe spotkania z Animatorem, spotkania Grup Tworzących Środowisko (minimum 3 osoby), organizację wizyt studyjnych dla GTŚ oraz organizację warsztatów z zakresu ekonomii społecznej i budowania partnerstw dla Grup Tworzących Środowisko.