Pożyczka Płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej – BGK

Szanowni Państwo,

TYLKO DO KOŃCA TEGO ROKU NAJKORZYSTNIEJSZE WARUNKI POŻYCZKI PŁYNNOŚCIOWEJ!

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach proponuje jeszcze lepsze warunki Pożyczki Płynnościowej dla Pomiotów Ekonomii Społecznej. W dniu 03.07.2020 r. jako Fundacja podpisaliśmy aneks do umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z dnia 30.04.2020 r. odnośnie częściowego umorzenia pożyczki.

Od tego momentu każda pożyczka może być umorzona nawet do 25%. Pożyczka Płynnościowa przeznaczona jest dla Podmiotów Ekonomii Społecznej. Projekt przeznaczony jest na poprawę płynności finansowej oraz wsparcia dotkniętych negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią w celu zapewnienia płynnościowego finansowania Podmiotów Ekonomii Społecznej. Projekt ten ma charakter ogólnopolski i Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach udziela Podmiotom tego, jakże potrzebnego instrumentu w okresie pandemii COVID-19.

Informacje dotyczące umorzenia:

  • W przypadku utrzymania co najmniej 100% miejsc pracy (w przeliczeniu na liczbę etatów) przez okres 10 miesięcy po podpisaniu Umowy – umorzenie wynosi 25% kapitału pożyczkowego,
  • W przypadku utrzymania co najmniej 80% miejsc pracy (w przeliczeniu na liczbę etatów) przez okres 10 miesięcy po podpisaniu Umowy – umorzenie wynosi 15% kapitału pożyczkowego,
  • Zmniejszenie przychodów PES – warunek ten liczony jest poprzez porównanie dwóch wybranych, następujących po sobie miesięcy, z okresu od 01.01.2020 do miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o umorzenie do odpowiadających im miesięcy z 2019 r. PRZYKŁAD: przychody z 03-04.2020 r. porównujemy do przychodów z 03.04.2019 r.

UWAGA:

Stosujemy uproszczone procedury dotyczące zaświadczeń US-u i ZUS-u oraz zaświadczeń pomocy de minimis.

Wszelkie informacje znajdują się na stronie: www.wniosekpes.frp.pl

Plakat informujący o warunkach udzielenia pożyczki