OGŁOSZENIE O NABORZE „Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego” w ramach projektu pn.: „ROWES – wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie I i II”

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza Podmioty Ekonomii Społecznej przekształcające się w Przedsiębiorstwa Społeczne oraz Osoby Prawne (inne niż PES, planujące utworzenie Przedsiębiorstwa Społecznego) będące Uczestnikami projektu „ROWES –wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie I” oraz projektu „ROWES – wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II” do składania „Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego”.

Wnioski (runda 1)  należy składać w terminie od 05.11.2020 r. do 19.11.2020 r.

Nabory będą powtarzane cyklicznie co dwa miesiące, do czasu wyczerpania alokacji.

Pełne ogłoszenie o naborze „Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego” dostępne jest poniżej: