Stowarzyszenie razem zdziałamy więcej

Sami o sobie piszą tak “jesteśmy kreatywnymi pasjonatami, którzy potrafią się porwać z motyką na Słońce, mającymi trochę więcej niż trzy szczypty optymizmu i pogody ducha, chcącymi działać na rzecz mieszkańców Gminy Żyraków. Aktywność społeczna jest naszą domeną, a zapał do działań naszym towarzyszem w codziennej rzeczywistości.”

Stowarzyszenie jest otwarte na wszystkich ludzi kreatywnych, którzy dysponują wolnym czasem i dobrymi pomysłami. Do współpracy zapraszają wszystkich, którzy chcą działać na rzecz dobra wspólnego mieszkańców Gminy Żyraków.

Stowarzyszenie istnieje aby

  • wyzwalać energię społeczną,
  • budować postawy filantropijne,
  • zwracać uwagę, że praca może być elementem rozwijającym i doskonalącym człowieka, a nie tylko źródłem dochodu,
  • uświadamiać, że wolontariat to nie tylko pomaganie innym, ale również sposób na kształtowania własnej osobowości,
  • angażować siebie i innych w życie społeczne,
  • zauważać ludzi potrzebujących pomocy,
  • kreować własne społeczności, wyzwalając inicjatywę i kreatywność.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.razemzdzialamywiecej.org