Ostateczna lista rankingowa Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego złożonych przez istniejące Przedsiębiorstwa Społeczne w ramach 2 rundy naboru – Subregion I

Publikujemy ostateczną listę rankingową Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego złożonych przez istniejące Przedsiębiorstwa Społeczne w ramach 2 rundy naboru.

Ostateczna lista rankingowa runda 2 IPS 23.03.2021.