Ogłoszenie o naborze Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dla Podmiotów Ekonomii społecznej oraz Osób Prawnych chcących utworzyć Przedsiębiorstwo Społeczne – Subregion II

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.  przypomina o 3 rundzie naboru Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dla Podmiotów Ekonomii Społecznej przekształcających się w Przedsiębiorstwa Społeczne oraz Osób Prawnych (innych niż PES, planujących utworzenie Przedsiębiorstwa Społecznego) będących Uczestnikami projektu „ROWES – wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II” i zaprasza do składania wniosków.

Nabór trwa od 12 kwietnia 2021 r. do 23 kwietnia 2021 r.

UWAGA:

W związku z ryzykiem zbyt wczesnego wyczerpania alokacji Realizator Projektu informuje, iż wysokość wsparcia pomostowego w formie finansowej (wsparcie pomostowe podstawowe + wsparcie pomostowe przedłużone), na które można wnioskować w niniejszym naborze zostało pomniejszone z 12 do maksymalnie 9 miesięcy.

Pełne ogłoszenie dotyczące 3 rundy naboru Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dostępne jest poniżej:

Ogłoszenie-Nabór-wniosków-do-KOP-SUB-II-Runda-3 PES_OP