Wstępna lista rankingowa Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego złożonych przez Osoby Prawne (w tym PES) chcące utworzyć Przedsiębiorstwo Społeczne w ramach 2 rundy naboru – Subregion I

Publikujemy wstępną listę rankingową Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego złożonych przez Osoby Prawne (w tym PES), chcące utworzyć Przedsiębiorstwo Społeczne, w ramach 2 rundy naboru.

Wstępna lista rankingowa runda 2 PES_OP_Subregion I