Harmonogram naboru wniosków do udziału w projekcie dla Grup Inicjatywnych chcących tworzyć Przedsiębiorstwa Społeczne – aktualizacja Subregion I

Publikujemy zaktualizowany harmonogram naboru wniosków do udziału w projekcie dla Grup Inicjatywnych w Subregionie I

HARMONOGRAM NABORU WNIOSKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE -GI Subregion I_ Aktualizacja