Ogłoszenie o naborze Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dla Grup Inicjatywnych chcących utworzyć Przedsiębiorstwo Społeczne oraz harmonogram – Subregion II

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.  zaprasza Grupy Inicjatywne (Osoby Fizyczne) będące uczestnikami projektu „ROWES – wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II” do składania „Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego”.

Wnioski (runda 1) należy składać w terminie od 30 kwietnia 2021 r. do 14 maja 2021 r.

Nabory będą powtarzane zgodnie z harmonogramem do czasu wyczerpania alokacji przeznaczonej na nabory Wniosków o wsparcie finansowe dla GI.

UWAGA:

Realizator Projektu informuje, iż wysokość wsparcia pomostowego w formie finansowej w niniejszym naborze przewidziana została na maksymalnie 6 miesięcy (podstawowe wsparcie pomostowe).

Pełne ogłoszenie dotyczące 1 rundy naboru Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dostępne jest poniżej:

Ogłoszenie – Nabór wniosków finansowych GI – SUB II -Runda 1

Harmonogram naboru:

HARMONOGRAM NABORU WNIOSKÓW – Grupy Inicjatywne – SUBREGION II