Ogłoszenie o naborze wniosków do udziału w projekcie dla Osób Prawnych (w tym PES) wraz z harmonogramem naboru – Subregion I

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza Osoby Prawne (w tym PES) do składania Wniosków o objęcie wsparciem w zakresie tworzenia Przedsiębiorstw Społecznych (PS), ubiegające się o wsparcie finansowe na tworzenie miejsc pracy w PS w ramach projektu.

 

Pełne ogłoszenie dotyczące naboru Wniosków o objęcie wsparciem w zakresie tworzenia Przedsiębiorstw Społecznych wraz z harmonogramem naboru dostępne jest poniżej:

Ogłoszenie – Nabór wniosków do udziału w projekcie dla PES_OP – Subregion I (10.09.2021)

HARMONOGRAM NABORU WNIOSKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE DLA OP (PES) – SUBREGION I (10.09.2021)