Ogłoszenie dotyczące wsparcia w formie mechanizmu zakupów interwencyjnych – Subregion I

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że od dnia ogłoszenia na stronie internetowej www.wsparcie.es zostaje wprowadzony nowy instrument wsparcia w formie mechanizmu zakupów interwencyjnych skierowany do Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) i Przedsiębiorstw Społecznych (PS), w związku z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19, w ramach projektu pn. “ROWES-wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie I”.

Instrument polega na dokonywaniu przez OWES zakupów produktów i usług od PES i PS, które w wyniku wystąpienia COVID-19 znajdują się w trudnej sytuacji, celem wdrożenia wsparcia na rzecz przeciwdziałania skutkom wystąpienia COVID-19.

Ze wsparcia w ramach instrumentu mogą skorzystać PES/PS korzystające ze wsparcia OWES.

 

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie o II naborze na stronę internetową-Subregion I

Subregion I _Regulamin zakupu produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej w związku z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19

Załącznik nr 1 – Wniosek PES_PS Subregion I (1)

Załącznik nr 2 – Wniosek – zapotrzebowanie na produkty lub usługi Subregion I

Załącznik nr 3 – Umowa trójstronna na realizację zamówienia Subregion I

Załącznik nr 4 – Protokół zdawczo-odbiorczy Subregion I