Ogłoszenie o naborze Wniosków do udziału w projekcie dla Grup Inicjatywnych (Osoby Fizyczne) chcących tworzyć Przedsiębiorstwo Społeczne wraz z harmonogramem – Subregion II

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza Grupy Inicjatywne do składania Wniosków o objęcie wsparciem w zakresie tworzenia Przedsiębiorstw Społecznych (PS), ubiegające się o wsparcie finansowe na tworzenie miejsc pracy w PS w ramach projektu.

Wnioski należy składać w terminie od 18.10.2021 r. do 29.10.2021 r.

Pełne ogłoszenie dotyczące naboru Wniosków o objęcie wsparciem w zakresie tworzenia Przedsiębiorstw Społecznych dostępne jest poniżej:

Ogłoszenie – Nabór wniosków do udziału w projekcie – GI – sub II

Harmonogram naborów:

Harmonogram naboru wniosków do udziału w projekcie – GI