Ogłoszenie o naborze Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dla Grup Inicjatywnych (Osób Fizycznych) chcących utworzyć Przedsiębiorstwo Społeczne (runda 4) – Subregion II

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza Grupy Inicjatywne (Osoby Fizyczne) będące uczestnikami projektu „ROWES – wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II” do składania „Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego”.

 

Wnioski w ramach 4 rundy naboru należy składać w terminie od 28.10.2021 r. do 12.11.2021 r.

 

UWAGA:

Realizator Projektu informuje, iż wysokość wsparcia pomostowego w formie finansowej w niniejszej rundzie przewidziana została na maksymalnie 6 miesięcy (podstawowe wsparcie pomostowe).

 

Pełne ogłoszenie dotyczące 4 rundy naboru Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz harmonogram dostępne są poniżej:

Ogłoszenie – Nabór wniosków finansowych GI – SUB II -Runda 4

Harmonogram prac Komisji przy ocenie Wniosków – GI (15.10.2021)