Ostateczna lista rankingowa Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego złożonych przez istniejące Przedsiębiorstwa Społeczne w ramach 5 rundy naboru – Subregion II

Publikujemy ostateczną listę rankingową Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego złożonych przez istniejące Przedsiębiorstwa Społeczne w ramach 5 rundy naboru.

Ostateczna Lista Rankingowa SUB2.KOP5.IPS