Struktura organizacyjna

Schemat Organizacyjny Rzeszowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej ROWES

Schemat organizacyjny ROWES

Regulamin ROWES Rzeszowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

KRS odpis_aktualny_27.02.2020

Kapitał zakładowy 27 581 000,00 zł.