Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie wsparcia finansowego

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza Przedsiębiorstwa Społeczne będące Uczestnikami projektu „ROWES –wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie I” oraz projektu „ROWES –wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II” do składania „Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego”.

Wnioski (runda 1)  należy składać w terminie od 19.10.2020 r. do 30.10.2020 r.

Nabory będą powtarzane cyklicznie co dwa miesiące, do czasu wyczerpania alokacji.

Pełne ogłoszenie o naborze “Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego” dostępne jest poniżej: