Ogłoszenie o naborze wniosków do udziału w projekcie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz Osób Prawnych, chcących tworzyć Przedsiębiorstwa Społeczne

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza Podmioty Ekonomii Społecznej i inne Osoby prawne do składania Wniosków o objęcie wsparciem w zakresie tworzenia Przedsiębiorstw Społecznych (PS), ubiegające się o wsparcie finansowe na tworzenie miejsc pracy w PS w ramach projektu.

Pobierz ogłoszenie o naborze dla:

  • dla subregionu I (powiat rzeszowski, kolbuszowski, niżański, stalowowolski, miasto Rzeszów)

Ogłoszenie – Nabór wniosków PES i OS – subregion I

  • dla subregionu II (powiat strzyżowski, ropczycko-sędziszowski, dębicki, mielecki, tarnobrzeski, miasto Tarnobrzeg)

Ogłoszenie – Nabór wniosków PES i OS – subregion II