Harmonogram prac Komisji przy ocenie Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dla Grup Inicjatywnych (Osób Fizycznych) – Subregion I AKTUALIZACJA

Publikujemy zaktualizowany harmonogram prac Komisji przy ocenie Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dla Grup Inicjatywnych chcących utworzyć Przedsiębiorstwo Społeczne w Subregionie I

harmonogram GI (OF)aktualizacja_28.05.2021