Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dla istniejących Przedsiębiorstw Społecznych w subregionie II (runda 4) oraz harmonogram

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza Przedsiębiorstwa Społeczne będące Uczestnikami projektu „ROWES –wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II” do składania Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego.

Wnioski (runda 4)  należy składać w terminie od 07.06.2021 r. do 18.06.2021 r.

(Nabory będą prowadzone zgodnie z harmonogramem do czasu wyczerpania alokacji przeznaczonej na nabory Wniosków o wsparcie finansowe dla IPS)

UWAGA:

W związku z ryzykiem zbyt wczesnego wyczerpania alokacji Realizator Projektu informuje, iż wysokość wsparcia pomostowego w formie finansowej, na które można wnioskować w niniejszym naborze zostało pomniejszone z 9 do maksymalnie 6 miesięcy.

W przypadku dużego zainteresowania składaniem Wniosków o wsparcie finansowe przez Przedsiębiorstwa Społeczne w ogłaszanej rundzie, występuje prawdopodobieństwo wyczerpania alokacji na dany nabór, a co za tym idzie utworzenie listy rezerwowej w ramach rundy numer 4.

 

Pełne ogłoszenie dotyczące 4 rundy naboru Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dostępne jest poniżej:

Ogłoszenie – Nabór wniosków finansowych IPS – SUB II – Runda 4

Harmonogram:

Harmonogram prac komisji – subregion II – IPS