Posiedzenie KOP ws. Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego złożonych przez Grupy Inicjatywne chcące tworzyć Przedsiębiorstwa Społeczne – Subregion II

02.06.2021 r. w siedzibie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie odbędzie się posiedzenie Komisji Oceny Projektów w związku ze złożonymi przez Grupy Inicjatywne Wnioskami o przyznanie wsparcia finansowego w ramach pierwszej rundy naboru.