Ogłoszenie o naborze wniosków do udziału w projekcie dla Grup Inicjatywnych chcących tworzyć Przedsiębiorstwa Społeczne – subregion II

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. przypomina o trwającym od 14 czerwca 2021 r. naborze Wniosków o objęcie wsparciem w zakresie tworzenia Przedsiębiorstw Społecznych (PS) przez Grupy Inicjatywne w ramach projektu.

Nabór trwa do 25 czerwca 2021 r.

Pobierz ogłoszenie o naborze:

Ogłoszenie – Nabór wniosków do udziału w projekcie – GI – sub II