Ogłoszenie o naborze Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dla Osób Prawnych ( w tym Podmiotów Ekonomii Społecznej) chcących utworzyć Przedsiębiorstwo Społeczne wraz z harmonogramem prac Komisji – RUNDA 3 Subregion I

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza Osoby Prawne ( w tym Podmioty Ekonomii Społecznej) planujące utworzenie Przedsiębiorstwa Społecznego oraz  będące Uczestnikami projektu „ROWES –wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie I” do składania „Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego”.

 

Wnioski (runda 3) należy składać w terminie od 21.06.2021 r. do 02.07.2021 r.

 

UWAGA:

Realizator Projektu informuje, iż wysokość wsparcia pomostowego w formie finansowej w niniejszej rundzie przewidziana została na maksymalnie 6 miesięcy (podstawowe wsparcie pomostowe).

W przypadku dużego zainteresowania składaniem Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego przez osoby Prawne ( w tym PES) w ogłaszanym naborze, występuje prawdopodobieństwo wyczerpania alokacji, a co za tym idzie utworzenie listy rezerwowej w ramach niniejszej rundy.

 

Pełne ogłoszenie o naborze „Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego” wraz z harmonogramem prac Komisji dostępne jest poniżej:

Ogłoszenie-Nabór-wniosków-do-KOP-SUB-I_ OP (w tym PES)

Harmonogram prac Komisji nabór dla OP (w tym PES) _Subregion I_21.06-02.07.2021