Ostateczna lista rankingowa Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego złożonych przez Grupy Inicjatywne w ramach 1 rundy naboru – Subregion II

Publikujemy ostateczną listę rankingową Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego złożonych przez Grupy Inicjatywne w ramach 1 rundy naboru.

Ostateczna Lista Rankingowa SUB2.KOP1.GI