Posiedzenie KOP ws. Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego złożonych przez istniejące Przedsiębiorstwa Społeczne (runda 4) – Subregion II

06.07.2021 r. w siedzibie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie odbędzie się posiedzenie Komisji Oceny Projektów w związku ze złożonymi przez istniejące Przedsiębiorstwa Społeczne Wnioskami o przyznanie wsparcia finansowego w ramach czwartej rundy naboru.