Ogłoszenie o naborze wniosków do udziału w projekcie dla Grup Inicjatywnych chcących tworzyć Przedsiębiorstwa Społeczne – subregion II

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza Grupy Inicjatywne do składania Wniosków o objęcie wsparciem w zakresie tworzenia Przedsiębiorstw Społecznych (PS), ubiegające się o wsparcie finansowe na tworzenie miejsc pracy w PS w ramach projektu.

 

Pobierz ogłoszenie o naborze:

Ogłoszenie – Nabór wniosków do udziału w projekcie – GI – sub II