Aktualizacja harmonogramu prac Komisji przy ocenie Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dla Osób Prawnych (w tym PES) planujących utworzenie Przedsiębiorstwa Społecznego – Subregion I

Publikujemy zaktualizowany harmonogram prac Komisji przy ocenie Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dla Osób Prawnych ( w tym PES) chcących utworzyć Przedsiębiorstwo Społeczne w Subregionie I

Harmonogram prac Komisji nabór dla OP (w tym PES) _Subregion I_21.06-02.07.2021