Aktualizacja harmonogramu prac Komisji przy ocenie Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dla istniejących Przedsiębiorstw Społecznych – Subregion II

Publikujemy zaktualizowany harmonogram prac Komisji przy ocenie Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dla istniejących Przedsiębiorstw Społecznych w Subregionie II

Harmonogram prac Komisji przy ocenie Wniosków – istniejące PS – runda 4