Wstępna lista rankingowa Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego złożonych przez istniejące Przedsiębiorstwa Społeczne w ramach 4 rundy naboru – Subregion II

Publikujemy wstępną listę rankingową Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego złożonych przez istniejące Przedsiębiorstwa Społeczne w ramach 4 rundy naboru.

Wstępna Lista Rankingowa – istniejące Przedsiębiorstwa Społeczne, runda 4 – subregion II