Ogłoszenie o naborze Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dla Grup Inicjatywnych (Osób fizycznych) chcących utworzyć Przedsiębiorstwo Społeczne (runda 2) wraz z harmonogramem – Subregion II

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza Grupy Inicjatywne (Osoby Fizyczne) będące uczestnikami projektu „ROWES – wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II” do składania „Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego”.

Wnioski (runda 2) należy składać w terminie od 02.08.2021 r. do 13.08.2021 r.

 

UWAGA:

Realizator Projektu informuje, iż wysokość wsparcia pomostowego w formie finansowej w niniejszej rundzie przewidziana została na maksymalnie 6 miesięcy (podstawowe wsparcie pomostowe).

 

Pełne ogłoszenie dotyczące 2 rundy naboru Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dostępne jest poniżej:

Ogłoszenie – Nabór wniosków finansowych GI – SUB II -Runda 2

Harmonogram:

Harmonogram Naboru Wniosków Subregion II GI – (21.07.2021)