Ogłoszenie o naborze Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dla Grup Inicjatywnych (Osób Fizycznych) chcących utworzyć Przedsiębiorstwo Społeczne wraz z harmonogramem – Subregion I

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza Grupy Inicjatywne (Osoby Fizyczne)  będące Uczestnikami projektu „ROWES –wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie I” do składania „Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego”.

Wnioski należy składać w terminie od 06.09.2021 r. do 17.09.2021 r.

UWAGA:

Realizator Projektu informuje, iż wysokość wsparcia pomostowego w formie finansowej w niniejszym naborze przewidziana została na maksymalnie 6 miesięcy (podstawowe wsparcie pomostowe).

Pełne ogłoszenie o naborze „Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego” wraz z harmonogramem dostępne jest poniżej:

Ogłoszenie-Nabór-wniosków-do-KOP-SUB-I-GI_OF 06-17.09.2021

harmonogram GI (OF) Subregion I 20.08.2021