Ostateczna lista rankingowa Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego złożonych przez Osoby Prawne (w tym PES) w ramach 3 rundy naboru – Subregion I

Publikujemy ostateczną listę rankingową Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego złożonych przez Osoby Prawne (w tym PES) chcące tworzyć Przedsiębiorstwo Społeczne w ramach 3 rundy naboru.

Ostateczna lista rankingowa runda 3 PES_OP_Subregion I