Ostateczna lista rankingowa Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego złożonych przez osoby prawne (w tym PES) w ramach 4 rundy naboru – Subregion II

Publikujemy ostateczną listę rankingową Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego złożonych przez osoby prawne (w tym PES) w ramach 4 rundy naboru.

Ostateczna Lista Rankingowa PES OP runda 4 subregion II