Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dla istniejących Przedsiębiorstw Społecznych (runda 5) – subregion II

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza Przedsiębiorstwa Społeczne będące Uczestnikami projektu „ROWES –wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II” do składania Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego.

Wnioski (runda 5)  należy składać w terminie od 06.09.2021 r. do 17.09.2021 r.

(Nabory będą prowadzone zgodnie z harmonogramem do czasu wyczerpania alokacji przeznaczonej na nabory Wniosków o wsparcie finansowe dla IPS)

UWAGA:

Realizator Projektu informuje, iż wysokość wsparcia pomostowego w formie finansowej w niniejszym naborze przewidziana została na maksymalnie 6 miesięcy (podstawowe wsparcie pomostowe).

W przypadku dużego zainteresowania składaniem Wniosków o wsparcie finansowe przez Przedsiębiorstwa Społeczne w ogłaszanej rundzie, występuje prawdopodobieństwo wyczerpania alokacji na dany nabór, a co za tym idzie utworzenie listy rezerwowej w ramach rundy numer 5.

 

Pełne ogłoszenie dotyczące 5 rundy naboru Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dostępne jest poniżej:

Ogłoszenie – Nabór wniosków finansowych IPS – SUB II – Runda 5