Ogłoszenie o naborze Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dla Podmiotów Ekonomii społecznej oraz Osób Prawnych chcących utworzyć Przedsiębiorstwo Społeczne (runda 5) oraz harmonogram – Subregionie II

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.  zaprasza Podmioty Ekonomii Społecznej przekształcające się w Przedsiębiorstwa Społeczne oraz Osoby Prawne (inne niż PES, planujące utworzenie Przedsiębiorstwa Społecznego) będące Uczestnikami projektu „ROWES – wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II” do składania Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego.

Nabór trwa od 15 września 2021 r. do 28 września 2021 r.

UWAGA:

Realizator Projektu informuje, iż wysokość wsparcia pomostowego w formie finansowej w niniejszym naborze przewidziana została na maksymalnie 6 miesięcy (podstawowe wsparcie pomostowe).

Pełne ogłoszenie dotyczące 5 rundy naboru Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego:

Ogłoszenie-Nabór-wniosków-do-KOP-SUB-II-Runda-5 PES_OP

Harmonogram prac Komisji:

Harmonogram prac Komisji przy ocenie Wniosków – PES_OP