Wstępna lista rankingowa Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego złożonych przez Grupy Inicjatywne w ramach 2 rundy naboru – Subregion I

Publikujemy wstępną listę rankingową Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego złożonych przez Grupy Inicjatywne (Osoby Fizyczne) chcące tworzyć Przedsiębiorstwo Społeczne w ramach 2 rundy naboru.

Wstępna Lista Rankingowa SUB1.KOP2.GI (15.10.2021)