Ogłoszenie o naborze Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dla Osób Prawnych (w tym Podmiotów Ekonomii Społecznej) chcących utworzyć Przedsiębiorstwo Społeczne wraz z harmonogramem prac Komisji – RUNDA 7 Subregion II

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza Osoby Prawne ( w tym Podmioty Ekonomii Społecznej) planujące utworzenie Przedsiębiorstwa Społecznego oraz  będące Uczestnikami projektu „ROWES –wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II” do składania „Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego”.

 

Wnioski (runda 7) należy składać w terminie od 15.11.2021 r. do 26.11.2021 r.

 

UWAGA:

Realizator Projektu informuje, iż wysokość wsparcia pomostowego w formie finansowej w niniejszym naborze przewidziana została na maksymalnie 6 miesięcy (podstawowe wsparcie pomostowe).

Realizator Projektu informuje, iż w danym naborze maksymalna ilość miejsc pracy na które można wnioskować w nowo tworzonych Przedsiębiorstwach Społecznych wynosi 5 miejsc pracy.

 

Niniejsza Runda jest ostatnia dla PES przekształcających się w PS w ramach naboru dla OP/PES.

 

Pełne ogłoszenie o naborze „Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego” wraz z harmonogramem prac Komisji dostępne jest poniżej:

Ogłoszenie-Nabór-wniosków-do-KOP-SUB-II-Runda-7 PES_OP

Harmonogram prac Komisji przy ocenie Wniosków – PES_OP – SUB II (05.11.2021)