Ogłoszenie o naborze Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dla Grup Inicjatywnych (Osób Fizycznych) chcących utworzyć Przedsiębiorstwo Społeczne (runda 3) – Subregion I

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza Grupy Inicjatywne (Osoby Fizyczne) będące uczestnikami projektu „ROWES – wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie I” do składania Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego.

Wnioski w ramach 3 rundy naboru należy składać w terminie od 29.11.2021 r. do 10.12.2021 r.

 

UWAGA:

Realizator Projektu informuje, iż wysokość wsparcia pomostowego w formie finansowej w niniejszej rundzie przewidziana została na maksymalnie 6 miesięcy (podstawowe wsparcie pomostowe).

 

Pełne ogłoszenie dotyczące 3 rundy naboru Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz harmonogram dostępne są poniżej:

Ogłoszenie – Nabór wniosków finansowych GI – SUB I -Runda 3

Harmonogram prac Komisji przy ocenie Wniosków – GI runda 3 – SUB I