Ostateczna lista rankingowa Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego złożonych przez Osoby Prawne (w tym PES) w ramach 6 rundy naboru – Subregion II

Publikujemy ostateczną listę rankingową Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego złożonych przez Osoby Prawne (w tym PES) chcące tworzyć Przedsiębiorstwo Społeczne w ramach 6 rundy naboru.

Ostateczna Lista Rankingowa SUB2.KOP6.PES_OP