Ogłoszenie o naborze Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dla Grup Inicjatywnych (Osób Fizycznych) chcących utworzyć Przedsiębiorstwo Społeczne (runda 6) – Subregion II

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza Grupy Inicjatywne (Osoby Fizyczne) będące uczestnikami projektu „ROWES – wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II” do składania „Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego”.

 

Wnioski w ramach 6 rundy naboru należy składać w terminie od 17.01.2022 r. do 28.01.2022 r.

 

UWAGA:

Realizator Projektu informuje, iż wysokość wsparcia pomostowego w formie finansowej w niniejszym naborze przewidziana została na maksymalnie 6 miesięcy (podstawowe wsparcie pomostowe).

 

Pełne ogłoszenie dotyczące 6 rundy naboru Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz harmonogram dostępne są poniżej:

Ogłoszenie – Nabór wniosków finansowych GI – SUB II -Runda 6

Harmonogram prac Komisji przy ocenie Wniosków – GI (31.12.2021)