Wstępna lista rankingowa Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego złożonych przez Grupy Inicjatywne w ramach 3 rundy naboru – Subregion I

Publikujemy wstępną listę rankingową Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego złożonych przez Grupy Inicjatywne chcące tworzyć Przedsiębiorstwo Społeczne w ramach 3 rundy naboru.

Wstępna Lista Rankingowa SUB1.KOP3.GI