Wstępna lista rankingowa Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego złożonych przez Grupy Inicjatywne w ramach 5 rundy naboru – Subregion II

Publikujemy wstępną listę rankingową Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego złożonych przez Grupy Inicjatywne chcące tworzyć Przedsiębiorstwo Społeczne w ramach 5 rundy naboru.

Wstępna Lista Rankingowa SUB2.KOP5.GI