Ogłoszenie o naborze Wniosków do udziału w projekcie dla Grup Inicjatywnych (Osoby Fizyczne) chcących tworzyć Przedsiębiorstwo Społeczne (4 nabór) – Subregion I

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza Grupy Inicjatywne do składania Wniosków o objęcie wsparciem w zakresie tworzenia Przedsiębiorstw Społecznych (PS), ubiegające się o wsparcie finansowe na tworzenie miejsc pracy w PS w ramach projektu.

Pełne ogłoszenie dotyczące czwartego naboru Wniosków o objęcie wsparciem w zakresie tworzenia Przedsiębiorstw Społecznych dostępne jest poniżej:

Ogłoszenie – Nabór wniosków do udziału w projekcie – GI – subregion I _14.01.2022

HARMONOGRAM NABORU WNIOSKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE -OF_14.01.2022