Aktualizacja harmonogramu prac Komisji przy ocenie Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dla Grup Inicjatywnych (Osób Fizycznych) planujących utworzenie Przedsiębiorstwa Społecznego – Subregion I

Publikujemy zaktualizowany harmonogram prac Komisji przy ocenie Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dla Grup Inicjatywnych (Osób Fizycznych) planujących utworzenie Przedsiębiorstwa Społecznego w Subregionie I:

Harmonogram prac Komisji przy ocenie Wniosków – GI runda 4 – SUB I (26.04.2022)