Ogłoszenie o naborze Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dla Osób Prawnych (w tym Podmiotów Ekonomii Społecznej) chcących utworzyć Przedsiębiorstwo Społeczne (runda 11) – Subregion II

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza Osoby Prawne (w tym Podmioty Ekonomii Społecznej) planujące utworzenie Przedsiębiorstwa Społecznego oraz  będące Uczestnikami projektu „ROWES –wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II” do składania „Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego”.

 

Wnioski (runda 11) należy składać w terminie od 09.05.2022 r. do 20.05.2022 r.

 

UWAGA:

Realizator Projektu informuje, iż wysokość wsparcia pomostowego w formie finansowej w niniejszym naborze przewidziana została na maksymalnie 6 miesięcy (podstawowe wsparcie pomostowe).

Realizator Projektu informuje, iż w danym naborze maksymalna ilość miejsc pracy na które można wnioskować w nowo tworzonych Przedsiębiorstwach Społecznych wynosi 10 miejsc pracy.

 

Niniejsza runda nie dotyczy PES przekształcających się w PS.

 

Pełne ogłoszenie dotyczące 11 rundy naboru Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz harmonogram prac Komisji dostępne są poniżej:

Ogłoszenie – Nabór wniosków finansowych PES OP – SUB-II – Runda 11

Harmonogram prac Komisji przy ocenie Wniosków – PES_OP