Wstępna lista rankingowa Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego złożonych przez Osoby Prawne (w tym PES) w ramach 6 rundy naboru – Subregion I

Publikujemy wstępną listę rankingową Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego złożonych przez Osoby Prawne (w tym PES) chcące tworzyć Przedsiębiorstwo Społeczne w ramach 6 rundy naboru.

Wstępna Lista Rankingowa SUB1.KOP6.PES_OP (29.04.2022)