Informacja w sprawie wstrzymania naboru zgłoszeń dot. realizacji szkoleń zawodowych w subregionie II

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. informuję, że na chwilę obecną wstrzymujemy zgłoszenia na realizację szkoleń zawodowych dla pracowników Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz szkoleń dostarczających i rozwijających kompetencje i kwalifikację zawodowe potrzebne do pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych w subregionie II.